Chov zvířat a poptávka v dnešní době

Archív štítků: Inzerce hospodářských zvířat

0

Inzerce hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata jsou vlastně zvířata, která se pěstují kvůli nějakému hospodářskému užitku. V tomto se liší od domácích zvířat, která se chovají zejména pro potěšení. Hospodářským užitkem je nejčastěji myšlena nějaká komodita.

Jedná se například o vejce, tuk, maso, mléko, avšak mohou to být také rohy, kosti, přírodní chlupy, či vlákna a spousta dalšího.

Mezi nejvýznamnější hospodářská zvířata pro v České republice patří prasata, skot, ovce a drůbež.

Menší význam pak mají kupříkladu králíci, kozy, jelenovití, holubi a tak podobně. Velice významný u nás je pak také chov ryb pro maso. Sem patří například také ryby jako kapr obecný, amur bílý, pstruh duhový, tolstolobec pestrý, tolstolobik bílý a tak dále. Pokud jde dále o vejce, tak pro ně se v České republice chovají zejména slepice.

Menší význam pak mají v rámci produkce například japonské křepelky, perličky, pštrosi nebo holubi. Pokud se budeme bavit o mléku, tak v České republice je po něj chován především skot, kozy a ovce. Vlna je pak záležitostí výhradně ovcí, minoritně králíků a srstnatých plemen koz.

Pokud bychom měli zmínit chov pro kůži, tak se jedná určitě o prasata, skot, ovce, koně nebo kozy. Mezi hospodářská zvířata řadíme také bezobratlé živočichy. Jedná se zejména o včelu medonosnou, bource morušového a tak dále.