Chov zvířat a poptávka v dnešní době

Archív štítků: hospodářská zvířata

0

Chov prasat

Prase domácí je významným domácím zvířetem, které bylo vyšlechtěno z prasete divokého. Chováno je pak samozřejmě především kvůli masu. Pokud bychom se měli podívat do historie domestikace prasat, tak bychom museli zhruba devátého až sedmého tisíciletí před našim letopočtem.

V tomto období začala domestikace v několik centrech kultury, kterými byly například střední Evropa, Mezopotámie, jižní Čína a jihovýchodní Asie.

Na začátku se chovala prasata především v lesích, avšak díky škodlivosti v těchto oblastech se přešlo na chov v chlévech, což bylo zhruba někdy v osmnáctém století. Prasata byla krmena zejména zbytky z kuchyně, šrotem, žaludy, pomyjemi, kozím mlékem nebo mlátem.

Některé země chovají prasata v dnešní době takzvaně extenzivně, což znamená ve výběhu, který je většinou vybavený boudou, kalištěm a tak podobně. Také se chovají například v klasických stádech, která jsou hlídána pastevci. Takovéto chovy převládají například v jižní Itálii, ve Španělsku, v Maďarsku, na Balkáně a tak podobně.

Tento způsob se v současné době s trendem ekologického zemědělství prosazuje v dalších zemích západní Evropy, dokonce také v České republice. Tyto prasata, která jsou chována v ekologických chovech, mají mnohem chutnější maso, netrpí stresem, jsou zdravější a tak podobně.

V současné době v České republice chov prasat stále klesá, avšak stále jsou nejčastěji chovaným velkým hospodářským zvířetem.

0

Prodej králíků na chov

Králíci patří do čeledi zajícovitých, přičemž se jedná o malé savce, kterých existuje několik druhů. Nejznámějším druhem pak je určitě domestikovaný králík domácí. Jedná se vlastně o zdomácnělou formu divokého králíka. Chov králíků se datuje již od starého Říma, kdy tamější obyvatelé považovali králičí maso za pochoutku.

K velikému rozvoji chovatelství králíků pak došlo v Anglii zhruba na konci šestnáctého století. Králík je tedy domácím zvířetem, které můžeme v dnešní době chovat zejména pro maso. Králičí maso na rozdíl od masa jiných domácích zvířat obsahuje pouze minimální množství cholesterolu.

Existují také plemena, která jsou mírně zakrslá, přičemž tito jsou chováni jako domácí mazlíčci. Pokud bychom se měli bavit o chovu králíku v České republice, tak zde existuje několik typů chovů. Máme například takzvané velkochovy masných brojlerů, které slouží pro produkování masa. Dále máme velkochovy, které slouží pro chov králíků za účelem produkování vlny nebo kožešiny. Králík je také významným laboratorním zvířetem.

Králíci se pak dále chovají samozřejmě také v malochovech, přičemž zde se jedná klasicky o domácnosti, nejčastěji na vesnicích nebo v maloměstech. V různých podmínkách jsou králíci domácí krmeni různými způsoby, opět podle účelu, pro jaký jsou chováni.

Pokud jde o krmení králíků, tak podstatná část potravy by měla býti tvořena takzvanými objemnými krmivy, tedy třeba slámou nebo senem. Možné jsou také krmiva zelená, tedy například celer, brokolice, bazalka, kapusta, jitrocel, kopřiva a tak podobně.