Chov zvířat a poptávka v dnešní době

Archív štítků: chov slepic kurník

0

Kurník pro chov slepic

Slepice v domácím chovu potřebují samozřejmě pro svůj život nějaký kurník a výběh, přičemž tyto věci mají nemalé významy při chovu. V prvé řadě se tedy jedná o kurník, který slepice potřebují v rámci ochrany před větrem, nepříznivým počasím a v neposlední řadě také před šelmami, jako třeba kunami, tchoři a tak podobně.

Je obecně známé, že slepice snášejí poměrně špatně teplo, takže je velice důležitým faktorem to, aby se do kurníku dostalo pouze ranní slunce. Kurníky můžete postavit samozřejmě dřevěné nebo také zděné.

Je také velice dobré stěnky kurníku izolovat. Můžete tedy použít dvě vrstvy dřeva, přičemž mezi tyto vrstvy dáte nějaký izolační materiál. Toto izolační opatření zamezí přísunu extrémního horku nebo veliké zimy. Pokud jde o vnitřní stěny, tak ty můžete natřít například barvou, která se používá na beton.

Jde v konečném důsledku o to, aby tyto stěny byly co možná nejvíce hladké. Pokud by se tam totiž nacházeli nějaké dírky nebo spáry, tak by se v nich mohli vyskytovat různí cizopasníci a bakterie. Další důležitou věcí u kurníku je jeho prodyšnost. Musíte tedy nějakým způsobem zajistit větrání.

Toho můžete docílit například prostřednictvím dřevěných šoupátek v horní části a tak podobně. Dno kurníku by mělo být pokryté vrstvou ostrého písku a nařezanou slámou.

0

Domácí chov slepic

Slepice se chovají z několika důvodů, přičemž se jedná primárně o maso a o vejce. Slepice, které jsou chované primárně pro maso, jsou označovány jako takzvaní brojleři.

V současné době se odhaduje, že se celkově chová ve světě něco kolem dvaceti miliard brojlerů.

Tito brojleři jsou šlechtěni tak, aby při co nejmenší možné spotřebě krmiva nabírali co nejvíce svalové hmoty.

Brojleři se chovají na podestýlce například z rašeliny, slámy nebo z hoblin ve velikých halových systémech.

S tímto chovem jsou pak spojeny také některé problémy, neboť při takovém rychlém nárůstu svalové hmoty nejsou jejich nohy dostatečně silné, aby mohli celé tělo unést. Proto dochází k deformaci nohou, což do jisté míry znesnadňuje pohyb. Dále se slepice chovají pro vejce, přičemž se jim říká nosnice.

Tyto nosnice dokáží velice efektivně zhodnocovat krmení, přičemž v prvním snášecím cyklu nesou každý den v ideálním případě jedno vejce. Velice častý je pak klasický domácí chov slepic, při kterém je nutno slepicím vytvořit přirozené prostředí, které budou okupovat. Vhodná je pak například určitá podestýlka, otevřený kompost, travnatá plocha a tak podobně.

Kvalita domácích vajec je pak o sto procent vyšší než vejce z klecových velkochovů.