Chov zvířat a poptávka v dnešní době

Archív štítků: chov ovcí v zimě

0

Co obnáší chov ovcí

Ovce jsou rodem malých přežvýkavců, přičemž se původně vyskytovaly pouze na severní polokouli. Vlivem člověka se pak ovce dostaly samozřejmě do všech koutů světa, a to včetně Nového Zélandu a Austrálie.

Ovce je velice oblíbené užitkové zvíře, které se často používá například také jako sekačka, neboť dokáže spást trávník tak, že nakonec vypadá jako čerstvě posekaný.

Ovcí existuje několik druhů, přičemž tím nejčastějším je pak samozřejmě domestikovaná ovce domácí.

Mezi další druhy pak patří ovce aljašská, , ovce sněžná, ovce krutorohá, ovce tlustorohá a ovce stepní. Jak již bylo řečeno, tím nejčastějším druhem je domestikovaná ovce domácí. Jedná se o zvíře, které je chované zejména pro mléko, maso a vlnu. Oproti skotu nejsou ovce toliko náročné, proto mohou být chovány také například v suchých nebo horských oblastech.

Pokud bychom se měli bavit o chovu ovcí v České republice, tak ten je zde rozšířený opravdu dlouhou dobu. Sukna z vlny ovcí, které se chovaly na našem území, byla velice pevná, avšak docela hrubá. Proto se dovážely hebčí a tenčí sukna až z Anglie. Na tomto tratil zejména v osmnáctém století stát, kdy se tyto sukna dovážela na výrobu vojenských uniforem ve válečných obdobích.