Chov zvířat a poptávka v dnešní době

Chov prasat

Prase domácí je významným domácím zvířetem, které bylo vyšlechtěno z prasete divokého. Chováno je pak samozřejmě především kvůli masu. Pokud bychom se měli podívat do historie domestikace prasat, tak bychom museli zhruba devátého až sedmého tisíciletí před našim letopočtem.

V tomto období začala domestikace v několik centrech kultury, kterými byly například střední Evropa, Mezopotámie, jižní Čína a jihovýchodní Asie.

Na začátku se chovala prasata především v lesích, avšak díky škodlivosti v těchto oblastech se přešlo na chov v chlévech, což bylo zhruba někdy v osmnáctém století. Prasata byla krmena zejména zbytky z kuchyně, šrotem, žaludy, pomyjemi, kozím mlékem nebo mlátem.

Některé země chovají prasata v dnešní době takzvaně extenzivně, což znamená ve výběhu, který je většinou vybavený boudou, kalištěm a tak podobně. Také se chovají například v klasických stádech, která jsou hlídána pastevci. Takovéto chovy převládají například v jižní Itálii, ve Španělsku, v Maďarsku, na Balkáně a tak podobně.

Tento způsob se v současné době s trendem ekologického zemědělství prosazuje v dalších zemích západní Evropy, dokonce také v České republice. Tyto prasata, která jsou chována v ekologických chovech, mají mnohem chutnější maso, netrpí stresem, jsou zdravější a tak podobně.

V současné době v České republice chov prasat stále klesá, avšak stále jsou nejčastěji chovaným velkým hospodářským zvířetem.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Hospodářská zvířata a označen , , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.