Chov zvířat a poptávka v dnešní době

Archív kategorií: Chov zvířat

0

Informace pro chov šnek africký

Šnekem africkým se obvykle označuje Oblovka žravá, což je plž žijící na pevnině, který se vyskytuje zejména v tropických lesích střední Afriky. Mezi jeho nejčastější složky potravy pak patří například spadané ovoce a shnilé listy.

Oblovku žravou řadíme k největším suchozemských plžům, přičemž, jejich ulita může dorůst i délky dvaceti centimetrů. V průměru však dosahuje zhruba dvanácti centimetrů. Pokud jde o váhu Oblovky, tak ta se pohybuje zhruba kolem sto padesáti gramů, přičemž maximum je cirka tři sta gramů.

Pokud jde o délku života, tak volně v přírodě se Oblovky dožívají zhruba pěti až sedmi let, v zajetí to pak může být až deset let. Oblovky jsou nejčastěji zbarveny do hnědé barvy, avšak odstíny mohou být různé. Zbarvení udávají podmínky, ve kterých se Oblovka vyskytuje a samozřejmě také potrava, kterou přijímá.

V dnešní době je tento druh stále častěji chován jako domácí mazlíček, přičemž pro chov je vhodné používat například plastový box nebo terárium. Na dno pak jako podestýlku můžete dát například listovou lesní hrabanku nebo kokosový lisovaný substrát. Další důležitou věcí pro Oblovku je pravidelný přísun vápníku, čehož docílíme například dodáním sépiové kosti, mletým dolomitem nebo mletým vápencem.

Pokud jde o krmení, tak se může používat většina druhů ovoce a zeleniny, dále třeba bylinky, jako jetel, jitrocel nebo pampeliška, dále také houby, krmení pro akvarijní rybky a tak podobně.

0

Chov včel

Včelařství je jedním z nejstarších oborů, kterými se kdy člověk zabýval. Chovají se pak zejména včely medonosné. Mezi produkty, které ze včel pocházejí, pak patří například med, propolis, vosk, včelí jed, mateří kašička a pyl. Další významnou věcí, které včely přinášejí, je pak samozřejmě také opylování rostlin v okolí úlů.

V České republice se lidé věnují tomuto oboru především v menším měřítku, kdy mají toto spíše jako koníček. Existují však samozřejmě také veliké včelí farmy.

Oproti jiným druhům hmyzu, který opyluje rostliny, mají včely jednu velikou výhodu. Jedná se o to, že zimu dokáže přečkat takřka celé včelstvo o počtu deseti až patnácti tisíc jedinců. U ostatních druhů tomu tak není, neboť většina v zimě pomře.

Včely tak mají hned na jaře k dispozici všechny své nenahraditelné opylovače, přičemž u ostatních druhů hmyzu se teprve zakládají nové generace. Pokud bychom se měli podívat na včelařství v České republice, tak například v roce 2003 se chovem včel zabývalo zhruba padesát tři tisíc včelařů.

V současné době se eviduje Český svaz včelařů něco kolem čtyřiceti šesti tisíc členů, což je zhruba devadesát osm procent všech včelařů v České republice. Tímto se vlastně řadíme ke státům se nejvyšší organizovaností v rámci chovatelství včel.

0

Co obnáší chov ovcí

Ovce jsou rodem malých přežvýkavců, přičemž se původně vyskytovaly pouze na severní polokouli. Vlivem člověka se pak ovce dostaly samozřejmě do všech koutů světa, a to včetně Nového Zélandu a Austrálie.

Ovce je velice oblíbené užitkové zvíře, které se často používá například také jako sekačka, neboť dokáže spást trávník tak, že nakonec vypadá jako čerstvě posekaný.

Ovcí existuje několik druhů, přičemž tím nejčastějším je pak samozřejmě domestikovaná ovce domácí.

Mezi další druhy pak patří ovce aljašská, , ovce sněžná, ovce krutorohá, ovce tlustorohá a ovce stepní. Jak již bylo řečeno, tím nejčastějším druhem je domestikovaná ovce domácí. Jedná se o zvíře, které je chované zejména pro mléko, maso a vlnu. Oproti skotu nejsou ovce toliko náročné, proto mohou být chovány také například v suchých nebo horských oblastech.

Pokud bychom se měli bavit o chovu ovcí v České republice, tak ten je zde rozšířený opravdu dlouhou dobu. Sukna z vlny ovcí, které se chovaly na našem území, byla velice pevná, avšak docela hrubá. Proto se dovážely hebčí a tenčí sukna až z Anglie. Na tomto tratil zejména v osmnáctém století stát, kdy se tyto sukna dovážela na výrobu vojenských uniforem ve válečných obdobích.