Chov zvířat a poptávka v dnešní době

Archív kategorií: Chov ptáků

0

Chov pštrosů

Pštrosů existuje několik poddruhů, přičemž asi tím nejznámějším je pštros dvouprstý, který žije v Africe. Pštrosa poznáme samozřejmě podle svého typického vzhledu, dlouhých nohou, krku a schopnosti běžet rychlostí až sedmdesáti kilometrů v hodině. Jinak se samozřejmě jedná o nelétavého ptáka.

Jedná se největší žijící ptáky na světě, přičemž jsou také na celém světě chováni. Váha dospělého pštrosa se pohybuje zhruba od devadesáti do sto třiceti kilogramů, přičemž rekordní váhy samců se pohybuje až kolem sto padesáti kilogramů.

Pokud jde o výšku, tak samci mohou v době své největší výkonnosti, to jest mezi dvěma až čtyřmi roky, dosahovat bezmála tří metrů, samice pak zhruba dvou metrů. Dobu života mají pštrosi podobnou jako člověk, tedy něco kolem sedmdesáti pěti let.

Pštrosi jsou společenská zvířata, avšak například ve Velké Británii, ve Spojených státech amerických a v Austrálii jsou vedeni jako zvířata nebezpečná. Proběhlo již několik incidentů, kdy byl člověk napaden a zabit pštrosem. Jde zejména o to, že velicí samci mohou být docela agresivní a hlavně teritoriální, přičemž na protivníka útočí pomocí svých silných nohou.

V České republice probíhá chov pštrosů dvouprstých v několika zoologických zahradách. Jedná se o Zlín, Hodonín, Plzeň, Ostravu, Dvůr Králové, Brno a Prahu.

0

Chov bažantů

Bažantů existuje v dnešní době celkově jedenáct rodů, přičemž všichni patří do čeledi bažantovitých.

Pokud bychom se měli bavit o výskytu a původu, tak bažanti pocházejí z jihovýchodní Asie a Číny, přičemž odtud probíhalo šíření do západních zemí Malé Asie.

Na počátku prvního tisíciletí pak proběhlo šíření bažantů také do evropských států, kde se v současné době vyskytují v přírodě naprosto běžně a přirozeně.

Bažanti se vyskytují nejčastěji na krajích obdělávaných polí, na okraji lesů, které hraničí s loukami, na zaplavených územích a tak podobně. Některé druhy bažantů se pak dostali dokonce také například na Nový Zéland, do Austrálie, do Severní Ameriky, kde se také stali přirozenou součástí fauny. Česká republika nabízí celkově pět druhů bažantů, se kterými se můžeme setkat jak ve volné přírodě, tak ve voliérách.

Jedná se o druhy bažant obecný, bažant zlatý, bažant stříbrný, bažant královský a bažant diamantový. Bažanti mohou být vysocí až padesát centimetrů, přičemž výrazným prvkem jsou jejich až padesát centimetrů dlouhá ocasní pera. Je zde, jak všichni víme, tak takzvaná pohlavní dvoutvárnost, která je dosti výrazná.

Pokud jde o význam bažantů, tak od počátku věků jsou považováni za lovnou zvěř, kdy se loví především pro maso a dlouhá pera.

0

Chov kachen pro začátečníky

Kachen je poměrně veliké množství druhů, přičemž u nás v České republice je nejrozšířenějších druhem samozřejmě kachna domácí. Jedná se o domestikovaného ptáka, který je po celém světě chovaný pro peří, vejce a maso. Kachny se dají chovat několika způsoby. Tím nejpřirozenějším je samozřejmě chování kachen na vodních plochách, na zahradě a tak podobně.

Dalším způsobem je pak chov v halách na roštech. Jinak vodní plocha není samozřejmě u kachen žádnou podmínkou, doporučuje se v rámci spokojenosti kachen.

Od šedesátých let dvacátého století se kachny chovají v České republice zejména na rybnících společně s kapry, přičemž se jedná o takzvaná kaprokachní systém. Tento systém je výhodný oboustranně, přičemž kachny obohacují svým trusem a zbytkem krmiva vodu o živiny, které pak využívají kapři.

Přirozená potrava kachen je tvořena mikroorganismi, které získávají zejména z bahna, dále drobní živočichové, vodní rostliny, přijímají ale také kuchyňské zbytky, zrní, šrot, brambory a tak dále. Kvalita potravy nemusí být nijak valná, neboť kachny zkonzumují téměř všechno. Avšak nikdy jim nepředkládejte kvasící, zapařené nebo plesnivé krmivo, neboť toto je pro kachny již škodlivé. Na rozdíl například od pižmovek nebo hus se nedokáží kachny pást na trávě.