Chov zvířat a poptávka v dnešní době

Archív

0

Domácí chov slepic

Slepice se chovají z několika důvodů, přičemž se jedná primárně o maso a o vejce. Slepice, které jsou chované primárně pro maso, jsou označovány jako takzvaní brojleři.

V současné době se odhaduje, že se celkově chová ve světě něco kolem dvaceti miliard brojlerů.

Tito brojleři jsou šlechtěni tak, aby při co nejmenší možné spotřebě krmiva nabírali co nejvíce svalové hmoty.

Brojleři se chovají na podestýlce například z rašeliny, slámy nebo z hoblin ve velikých halových systémech.

S tímto chovem jsou pak spojeny také některé problémy, neboť při takovém rychlém nárůstu svalové hmoty nejsou jejich nohy dostatečně silné, aby mohli celé tělo unést. Proto dochází k deformaci nohou, což do jisté míry znesnadňuje pohyb. Dále se slepice chovají pro vejce, přičemž se jim říká nosnice.

Tyto nosnice dokáží velice efektivně zhodnocovat krmení, přičemž v prvním snášecím cyklu nesou každý den v ideálním případě jedno vejce. Velice častý je pak klasický domácí chov slepic, při kterém je nutno slepicím vytvořit přirozené prostředí, které budou okupovat. Vhodná je pak například určitá podestýlka, otevřený kompost, travnatá plocha a tak podobně.

Kvalita domácích vajec je pak o sto procent vyšší než vejce z klecových velkochovů.

0

Chov pštrosů

Pštrosů existuje několik poddruhů, přičemž asi tím nejznámějším je pštros dvouprstý, který žije v Africe. Pštrosa poznáme samozřejmě podle svého typického vzhledu, dlouhých nohou, krku a schopnosti běžet rychlostí až sedmdesáti kilometrů v hodině. Jinak se samozřejmě jedná o nelétavého ptáka.

Jedná se největší žijící ptáky na světě, přičemž jsou také na celém světě chováni. Váha dospělého pštrosa se pohybuje zhruba od devadesáti do sto třiceti kilogramů, přičemž rekordní váhy samců se pohybuje až kolem sto padesáti kilogramů.

Pokud jde o výšku, tak samci mohou v době své největší výkonnosti, to jest mezi dvěma až čtyřmi roky, dosahovat bezmála tří metrů, samice pak zhruba dvou metrů. Dobu života mají pštrosi podobnou jako člověk, tedy něco kolem sedmdesáti pěti let.

Pštrosi jsou společenská zvířata, avšak například ve Velké Británii, ve Spojených státech amerických a v Austrálii jsou vedeni jako zvířata nebezpečná. Proběhlo již několik incidentů, kdy byl člověk napaden a zabit pštrosem. Jde zejména o to, že velicí samci mohou být docela agresivní a hlavně teritoriální, přičemž na protivníka útočí pomocí svých silných nohou.

V České republice probíhá chov pštrosů dvouprstých v několika zoologických zahradách. Jedná se o Zlín, Hodonín, Plzeň, Ostravu, Dvůr Králové, Brno a Prahu.

0

Chov bažantů

Bažantů existuje v dnešní době celkově jedenáct rodů, přičemž všichni patří do čeledi bažantovitých.

Pokud bychom se měli bavit o výskytu a původu, tak bažanti pocházejí z jihovýchodní Asie a Číny, přičemž odtud probíhalo šíření do západních zemí Malé Asie.

Na počátku prvního tisíciletí pak proběhlo šíření bažantů také do evropských států, kde se v současné době vyskytují v přírodě naprosto běžně a přirozeně.

Bažanti se vyskytují nejčastěji na krajích obdělávaných polí, na okraji lesů, které hraničí s loukami, na zaplavených územích a tak podobně. Některé druhy bažantů se pak dostali dokonce také například na Nový Zéland, do Austrálie, do Severní Ameriky, kde se také stali přirozenou součástí fauny. Česká republika nabízí celkově pět druhů bažantů, se kterými se můžeme setkat jak ve volné přírodě, tak ve voliérách.

Jedná se o druhy bažant obecný, bažant zlatý, bažant stříbrný, bažant královský a bažant diamantový. Bažanti mohou být vysocí až padesát centimetrů, přičemž výrazným prvkem jsou jejich až padesát centimetrů dlouhá ocasní pera. Je zde, jak všichni víme, tak takzvaná pohlavní dvoutvárnost, která je dosti výrazná.

Pokud jde o význam bažantů, tak od počátku věků jsou považováni za lovnou zvěř, kdy se loví především pro maso a dlouhá pera.

0

Chov kachen pro začátečníky

Kachen je poměrně veliké množství druhů, přičemž u nás v České republice je nejrozšířenějších druhem samozřejmě kachna domácí. Jedná se o domestikovaného ptáka, který je po celém světě chovaný pro peří, vejce a maso. Kachny se dají chovat několika způsoby. Tím nejpřirozenějším je samozřejmě chování kachen na vodních plochách, na zahradě a tak podobně.

Dalším způsobem je pak chov v halách na roštech. Jinak vodní plocha není samozřejmě u kachen žádnou podmínkou, doporučuje se v rámci spokojenosti kachen.

Od šedesátých let dvacátého století se kachny chovají v České republice zejména na rybnících společně s kapry, přičemž se jedná o takzvaná kaprokachní systém. Tento systém je výhodný oboustranně, přičemž kachny obohacují svým trusem a zbytkem krmiva vodu o živiny, které pak využívají kapři.

Přirozená potrava kachen je tvořena mikroorganismi, které získávají zejména z bahna, dále drobní živočichové, vodní rostliny, přijímají ale také kuchyňské zbytky, zrní, šrot, brambory a tak dále. Kvalita potravy nemusí být nijak valná, neboť kachny zkonzumují téměř všechno. Avšak nikdy jim nepředkládejte kvasící, zapařené nebo plesnivé krmivo, neboť toto je pro kachny již škodlivé. Na rozdíl například od pižmovek nebo hus se nedokáží kachny pást na trávě.

0

Kočky na prodej

Kočky patří, stejně jako psi, mezi nejoblíbenější domácí mazlíčky, přičemž se vyznačují oproti psům zejména svojí samostatností a menší náročností na chov. O kočky nebyla nikdy nouze a většinou se nehledí na to, jaký má kočka původ a tak podobně.

Tomu je tak zejména na vesnicích a menších městech, kde se koťata rodí neustále. Realita je pak bohužel taková, že ty koťata, která si někdo ze známých a tak podobně nevezme, tak jsou utracena, neboť se o ně nemá kdo starat.

Existuje také spousta inzertních serverů, kde se můžete podívat na nějakou nabídku koček. Jedním z nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším u nás je pak například inzertní server na adrese inzerce-kocek.cz. Kočky zde můžete hledat podle několika kritérií. Jedná se ohledání podle města, podle okresu, podle kraje a samozřejmě také podle plemena.

Můžete zvolit také systém pokročilejšího vyhledávaní, kde si můžete určit navíc ještě pohlaví kočky, jestli je s papíry nebo bez a tak podobně. U každého inzerátu pak samozřejmě v drtivé většině případů naleznete informace, fotografie a kontakt na danou osobu.

Můžete se pak také podívat na chovatelské stanice koček, kde najdete v drtivé většině případů konkrétní plemenné druhy.

0

Koně na prodej

Inzertních serverů, kde se můžete něco dozvědět o koních, případně pouvažovat o zakoupení nějakého koně. Jeden z největších takových serverů naleznete na internetové adrese equipmarket.eu. Na tomto serveru naleznete inzerci koní a služeb, které jsou s koňmi spojené.

Inzeráty zde může vkládat zdarma naprosto každý, přičemž u každého musí uvést poměrně detailní množství informací, aby pak měl hledající vyhledávání jednodušší a přehlednější. Aby byla zachována opravdu co nejvyšší kvalita, tak každý inzerát je před uveřejněním schvalován administrátorem.

Pokud vykazuje inzerát nějaké nedostatky, tak je smazán nebo dočasně zablokován. Jestliže se tedy podíváte na tyto oficiální stránky, tak v horní části naleznete hlavní menu rozdělené do několika rubrik. Jestliže se podíváte konkrétně na inzeráty, tak ty jsou zde rozdělené na Koně, Ustájení, Vybavení, Služby, Ježdění a výcvik a tak podobně.

Koně jsou zde pak dále rozděleni do dalších kategorií podle plemene. Jedná se například o teplokrevníky, chladnokrevníky, pony, araby, plnokrevníky a tak dále. Na stránkách se pak můžete dále dozvědět spoustu zajímavých informací o akcích spojených s koňmi, které se budou pořádat, můžete se mrknout do diskuze a zeptat se ostatních uživatelů na nějaké otázky, které vás zajímají a tak podobně.

0

Psi na prodej

Psi jsou pravděpodobně nejoblíbenějším domácím mazlíčkem na světě, přičemž máme samozřejmě několik možností, jak si psa pořídit.

V prvé řadě se jedná například o nějaké chovné stanice, kde se pěstují pouze čistokrevné rasy, přičemž v drtivé většině případů zde pořídíte psa s papíry.

Další možností, která je určitě velice vítaná, jsou pak samozřejmě útulky, ve kterých čeká na své majitele v dnešní době čím dál tím více psů. Útulky jsou v dnešní době v téměř každém okrese.

Pokud tedy uvažujete nad koupí psa, můžete určitě nějaký útulek navštívit, třeba vám nějaké pejsek padne do oka a zachráníte jej třeba před utracením. Další možností poté je samozřejmě mrknout na internet na inzertní servery, kde lidé nabízejí například štěňata bez papírů, s papíry, zkrátka zde naleznete opravdu všechno. Jedním takovým serverem je v České republice například velice oblíbená stránka, kterou naleznete na internetové adrese inzerce-psu.com.

Lidé zde nabízejí veliké množství psů na prodej, přičemž v drtivé většině případu se jedná samozřejmě o štěňata. Psi jsou zde přehledně roztříděni podle svého plemene. Na stránkách se také dozvíte spoustu dalších informací, například o psích výstavách a soutěžích, které budou probíhat, o umístění chovatelských stanic pro jednotlivá plemena a tak podobně.

0

Štěnata na prodej

Štěňata mají ve svém vývoji několik důležitých fází, kterými si prochází opravdu každé, ať už je to štěně od klasického psa, vlka nebo třeba lišky. V prvé řadě se jedná o takzvanou vegetativní fázi, která trvá zhruba první dva týdnu po porodu. Štěně je v této fázi hluché a slepé, takže se orientuje pouze za pomocí čichu a hmatu.

Dalším je přechodné období, ve kterém se štěněti otevírají oči, začíná k růstu mléčného chrupu, vyvinutí termoregulace a tak podobně. Velice důležitou fází je pak takzvaná fáze vtiskávání, která probíhá zhruba od třetího do sedmého týdne.

V této fázi se štěně seznamuje se všemi podněty, které mu v dalších obdobích budou připadat jako naprosto normální. V tomto období by již mělo být štěně například u lidí, aby se je mohlo vtisknout.

Pokud se v tomto období štěně s lidmi vůbec neseznámí, tak je veliká šance, že nikdy nebude přítulné ani dobrým společníkem. Dále přichází fáze socializace, kdy se vlastně učí, jak se má chovat k lidem, ostatním psům a tak podobně. Dále přichází na řadu fáze sociálního uspořádání, fáze uspořádání smečky a v konečné fázi puberta, kdy se ze štěněte stává mladý pes.

Pokud uvažujete nad koupí nějakého štěněte, tak se můžete podívat v útulcích, chovných stanicích nebo třeba na internetové inzeráty.