Chov zvířat a poptávka v dnešní době

Archív

0

Inzerce zvířat

Inzercí zvířat se v dnešní době zabývá poměrně veliké množství internetových serverů a bazarů. Jedním z velice oblíbených serverů je pak například Zooburza.eu. Pokud se podíváte na internetové stránky, tak v horní části naleznete hlavní kategorie.

Můžete se zde dočíst spoustu zajímavých informací nebo se podívat na diskuzní forum.

Zde můžete najít spoustu rad, zeptat se zkušenějších chovatelů, zjistit si nějaké rady pro začátečníky a spoustu dalších informací. Po levé straně pak naleznete seznam všech zvířat, která jsou zde inzerována.

Zvířata jsou zde samozřejmě roztříděna do mnoha přehledných kategorií. Jedná se například o Psy, Kočky, Koně, Ptáky, Plazy a obojživelníky, Hlodavce, Ryby, Bezobratlé, Hospodářská zvířata a tak podobně. Kromě zvířat zde můžete najít také chovatelská potřeby, rostliny a spoustu dalšího. V současné době se zde nachází něco kolem šesti tisíc inzerátů, takže je určitě z čeho vybírat.

Při hledání zvířat se můžete vybrat z několika základních kritérií. Jedná se samozřejmě v prvé řadě o zvíře, které chcete. Dále si můžete zvolit, jestli se má jednat o prodej, poptávku, výměnu nebo darování. Poté si můžete samozřejmě také zvolit interval, ve kterém by se měla pohybovat cena. Hledat můžete také na Slovensku.

V neposlední řadě si můžete také zvolit lokalitu podle kraje, abyste nemuseli cestovat až na druhý konec České republiky.

0

Inzerce hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata jsou vlastně zvířata, která se pěstují kvůli nějakému hospodářskému užitku. V tomto se liší od domácích zvířat, která se chovají zejména pro potěšení. Hospodářským užitkem je nejčastěji myšlena nějaká komodita.

Jedná se například o vejce, tuk, maso, mléko, avšak mohou to být také rohy, kosti, přírodní chlupy, či vlákna a spousta dalšího.

Mezi nejvýznamnější hospodářská zvířata pro v České republice patří prasata, skot, ovce a drůbež.

Menší význam pak mají kupříkladu králíci, kozy, jelenovití, holubi a tak podobně. Velice významný u nás je pak také chov ryb pro maso. Sem patří například také ryby jako kapr obecný, amur bílý, pstruh duhový, tolstolobec pestrý, tolstolobik bílý a tak dále. Pokud jde dále o vejce, tak pro ně se v České republice chovají zejména slepice.

Menší význam pak mají v rámci produkce například japonské křepelky, perličky, pštrosi nebo holubi. Pokud se budeme bavit o mléku, tak v České republice je po něj chován především skot, kozy a ovce. Vlna je pak záležitostí výhradně ovcí, minoritně králíků a srstnatých plemen koz.

Pokud bychom měli zmínit chov pro kůži, tak se jedná určitě o prasata, skot, ovce, koně nebo kozy. Mezi hospodářská zvířata řadíme také bezobratlé živočichy. Jedná se zejména o včelu medonosnou, bource morušového a tak dále.

0

Kurník pro chov slepic

Slepice v domácím chovu potřebují samozřejmě pro svůj život nějaký kurník a výběh, přičemž tyto věci mají nemalé významy při chovu. V prvé řadě se tedy jedná o kurník, který slepice potřebují v rámci ochrany před větrem, nepříznivým počasím a v neposlední řadě také před šelmami, jako třeba kunami, tchoři a tak podobně.

Je obecně známé, že slepice snášejí poměrně špatně teplo, takže je velice důležitým faktorem to, aby se do kurníku dostalo pouze ranní slunce. Kurníky můžete postavit samozřejmě dřevěné nebo také zděné.

Je také velice dobré stěnky kurníku izolovat. Můžete tedy použít dvě vrstvy dřeva, přičemž mezi tyto vrstvy dáte nějaký izolační materiál. Toto izolační opatření zamezí přísunu extrémního horku nebo veliké zimy. Pokud jde o vnitřní stěny, tak ty můžete natřít například barvou, která se používá na beton.

Jde v konečném důsledku o to, aby tyto stěny byly co možná nejvíce hladké. Pokud by se tam totiž nacházeli nějaké dírky nebo spáry, tak by se v nich mohli vyskytovat různí cizopasníci a bakterie. Další důležitou věcí u kurníku je jeho prodyšnost. Musíte tedy nějakým způsobem zajistit větrání.

Toho můžete docílit například prostřednictvím dřevěných šoupátek v horní části a tak podobně. Dno kurníku by mělo být pokryté vrstvou ostrého písku a nařezanou slámou.

0

Chov krůt

Krůta domácí je hned po pštrosovi největším domestikovaným ptákem. Jsou samozřejmě domestikování z jejich divokých předků, přičemž současná moderní plemena jsou mnohem větší. Většina krůt, které jsou chované komerčně,mají peří bíle.

Existují však samozřejmě plemena, která mají své peří černé nebo bronzové. Krůty domácí se pak chovají zejména samozřejmě pro maso, které obsahuje opravdu veliké množství bílkovin a malé množství tuku. Pokud bychom se měli podívat do historie domestikování krůty, tak to bylo zahájeno zhruba před třemi tisíci let.

Domestikace probíhalo zejména na území Střední Ameriky a v jihozápadní části dnešních Spojených států amerických. Tenkrát byli krocani chování samozřejmě opět hlavně na maso, avšak využívaly se i další části. Například kosti byly vhodné pro výrobu nástrojů a zbraní, dále peří se využívalo pro tvorbu ozdobných věcí a samozřejmě se krocani používaly jako obětní zvířata pro bohy.

Do evropských zemí se krocan dostal poprvé zhruba v roce 1519, přičemž sem byl dovezený Španěly ze střední Ameriky. Pokud jde o chov krůt v České republice, tak například v roce 2004 ze bylo chováno něco kolem osmi set tisíc kusů krůt. Krůty se chovají především ve velkochovech, kde vykrmování probíhá na podestýlce v halách. Výkrm samic a samců bývá oddělený.

0

Chov prasat

Prase domácí je významným domácím zvířetem, které bylo vyšlechtěno z prasete divokého. Chováno je pak samozřejmě především kvůli masu. Pokud bychom se měli podívat do historie domestikace prasat, tak bychom museli zhruba devátého až sedmého tisíciletí před našim letopočtem.

V tomto období začala domestikace v několik centrech kultury, kterými byly například střední Evropa, Mezopotámie, jižní Čína a jihovýchodní Asie.

Na začátku se chovala prasata především v lesích, avšak díky škodlivosti v těchto oblastech se přešlo na chov v chlévech, což bylo zhruba někdy v osmnáctém století. Prasata byla krmena zejména zbytky z kuchyně, šrotem, žaludy, pomyjemi, kozím mlékem nebo mlátem.

Některé země chovají prasata v dnešní době takzvaně extenzivně, což znamená ve výběhu, který je většinou vybavený boudou, kalištěm a tak podobně. Také se chovají například v klasických stádech, která jsou hlídána pastevci. Takovéto chovy převládají například v jižní Itálii, ve Španělsku, v Maďarsku, na Balkáně a tak podobně.

Tento způsob se v současné době s trendem ekologického zemědělství prosazuje v dalších zemích západní Evropy, dokonce také v České republice. Tyto prasata, která jsou chována v ekologických chovech, mají mnohem chutnější maso, netrpí stresem, jsou zdravější a tak podobně.

V současné době v České republice chov prasat stále klesá, avšak stále jsou nejčastěji chovaným velkým hospodářským zvířetem.

0

Prodej králíků na chov

Králíci patří do čeledi zajícovitých, přičemž se jedná o malé savce, kterých existuje několik druhů. Nejznámějším druhem pak je určitě domestikovaný králík domácí. Jedná se vlastně o zdomácnělou formu divokého králíka. Chov králíků se datuje již od starého Říma, kdy tamější obyvatelé považovali králičí maso za pochoutku.

K velikému rozvoji chovatelství králíků pak došlo v Anglii zhruba na konci šestnáctého století. Králík je tedy domácím zvířetem, které můžeme v dnešní době chovat zejména pro maso. Králičí maso na rozdíl od masa jiných domácích zvířat obsahuje pouze minimální množství cholesterolu.

Existují také plemena, která jsou mírně zakrslá, přičemž tito jsou chováni jako domácí mazlíčci. Pokud bychom se měli bavit o chovu králíku v České republice, tak zde existuje několik typů chovů. Máme například takzvané velkochovy masných brojlerů, které slouží pro produkování masa. Dále máme velkochovy, které slouží pro chov králíků za účelem produkování vlny nebo kožešiny. Králík je také významným laboratorním zvířetem.

Králíci se pak dále chovají samozřejmě také v malochovech, přičemž zde se jedná klasicky o domácnosti, nejčastěji na vesnicích nebo v maloměstech. V různých podmínkách jsou králíci domácí krmeni různými způsoby, opět podle účelu, pro jaký jsou chováni.

Pokud jde o krmení králíků, tak podstatná část potravy by měla býti tvořena takzvanými objemnými krmivy, tedy třeba slámou nebo senem. Možné jsou také krmiva zelená, tedy například celer, brokolice, bazalka, kapusta, jitrocel, kopřiva a tak podobně.

0

Informace pro chov šnek africký

Šnekem africkým se obvykle označuje Oblovka žravá, což je plž žijící na pevnině, který se vyskytuje zejména v tropických lesích střední Afriky. Mezi jeho nejčastější složky potravy pak patří například spadané ovoce a shnilé listy.

Oblovku žravou řadíme k největším suchozemských plžům, přičemž, jejich ulita může dorůst i délky dvaceti centimetrů. V průměru však dosahuje zhruba dvanácti centimetrů. Pokud jde o váhu Oblovky, tak ta se pohybuje zhruba kolem sto padesáti gramů, přičemž maximum je cirka tři sta gramů.

Pokud jde o délku života, tak volně v přírodě se Oblovky dožívají zhruba pěti až sedmi let, v zajetí to pak může být až deset let. Oblovky jsou nejčastěji zbarveny do hnědé barvy, avšak odstíny mohou být různé. Zbarvení udávají podmínky, ve kterých se Oblovka vyskytuje a samozřejmě také potrava, kterou přijímá.

V dnešní době je tento druh stále častěji chován jako domácí mazlíček, přičemž pro chov je vhodné používat například plastový box nebo terárium. Na dno pak jako podestýlku můžete dát například listovou lesní hrabanku nebo kokosový lisovaný substrát. Další důležitou věcí pro Oblovku je pravidelný přísun vápníku, čehož docílíme například dodáním sépiové kosti, mletým dolomitem nebo mletým vápencem.

Pokud jde o krmení, tak se může používat většina druhů ovoce a zeleniny, dále třeba bylinky, jako jetel, jitrocel nebo pampeliška, dále také houby, krmení pro akvarijní rybky a tak podobně.

0

Chov včel

Včelařství je jedním z nejstarších oborů, kterými se kdy člověk zabýval. Chovají se pak zejména včely medonosné. Mezi produkty, které ze včel pocházejí, pak patří například med, propolis, vosk, včelí jed, mateří kašička a pyl. Další významnou věcí, které včely přinášejí, je pak samozřejmě také opylování rostlin v okolí úlů.

V České republice se lidé věnují tomuto oboru především v menším měřítku, kdy mají toto spíše jako koníček. Existují však samozřejmě také veliké včelí farmy.

Oproti jiným druhům hmyzu, který opyluje rostliny, mají včely jednu velikou výhodu. Jedná se o to, že zimu dokáže přečkat takřka celé včelstvo o počtu deseti až patnácti tisíc jedinců. U ostatních druhů tomu tak není, neboť většina v zimě pomře.

Včely tak mají hned na jaře k dispozici všechny své nenahraditelné opylovače, přičemž u ostatních druhů hmyzu se teprve zakládají nové generace. Pokud bychom se měli podívat na včelařství v České republice, tak například v roce 2003 se chovem včel zabývalo zhruba padesát tři tisíc včelařů.

V současné době se eviduje Český svaz včelařů něco kolem čtyřiceti šesti tisíc členů, což je zhruba devadesát osm procent všech včelařů v České republice. Tímto se vlastně řadíme ke státům se nejvyšší organizovaností v rámci chovatelství včel.

0

Chov drůbeže

U drůbeže domácí tradičně rozlišujeme vodní drůbež a hrabavou drůbež. Pokud bychom se měli první bavit o drůbeži hrabavé, tak sem tradičně zařazujeme krůty a kura domácího. Podle zoologických měřítek sem ale patří například i bažanti, pávi, perličky a další okrasní ptáci.

Ptáci z této čeledi se vyznačují několika charakteristickými rysy. Jedná se například o zobák, který mají krátký, silný a trošku zahnutý. Pak jsou to samozřejmě nohy, které jsou velice silné a uzpůsobené k hrabání. Hrabavá drůbež se pak živí hlavně zelenými částmi rostlin, semeny, hmyzem a tak podobně.

Peří ptáků z této čeledi je poměrně tuhé, přičemž jim chybí prachové peří. Jedná se pak také o nekrmivé ptáky, což znamená, že mláďata jsou krátce po narození samostatná a živí se sama. Dále máme drůbež vodní, kam patří například pro člověka významný zvířata jako husa domácí, kachna domácí a tak podobně.

Tito se vyznačují například tím, že jejich tři přední prsty běhánu jsou propojeny blánou uzpůsobenou k plavaní. Celkově je tělo uzpůsobena k životu jak na souši, tak také ve vodě. Celé tělo je kryté takzvaným obrysovým peřím, které je vodě odolné. Většina druhů drůbeže proběhla domestikací a je chována pro své produkty. Jedná se samozřejmě o maso, peří a tak podobně.

0

Co obnáší chov ovcí

Ovce jsou rodem malých přežvýkavců, přičemž se původně vyskytovaly pouze na severní polokouli. Vlivem člověka se pak ovce dostaly samozřejmě do všech koutů světa, a to včetně Nového Zélandu a Austrálie.

Ovce je velice oblíbené užitkové zvíře, které se často používá například také jako sekačka, neboť dokáže spást trávník tak, že nakonec vypadá jako čerstvě posekaný.

Ovcí existuje několik druhů, přičemž tím nejčastějším je pak samozřejmě domestikovaná ovce domácí.

Mezi další druhy pak patří ovce aljašská, , ovce sněžná, ovce krutorohá, ovce tlustorohá a ovce stepní. Jak již bylo řečeno, tím nejčastějším druhem je domestikovaná ovce domácí. Jedná se o zvíře, které je chované zejména pro mléko, maso a vlnu. Oproti skotu nejsou ovce toliko náročné, proto mohou být chovány také například v suchých nebo horských oblastech.

Pokud bychom se měli bavit o chovu ovcí v České republice, tak ten je zde rozšířený opravdu dlouhou dobu. Sukna z vlny ovcí, které se chovaly na našem území, byla velice pevná, avšak docela hrubá. Proto se dovážely hebčí a tenčí sukna až z Anglie. Na tomto tratil zejména v osmnáctém století stát, kdy se tyto sukna dovážela na výrobu vojenských uniforem ve válečných obdobích.