Chov zvířat a poptávka v dnešní době

Měsíční archív: Květen 2014

0

Inzerce hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata jsou vlastně zvířata, která se pěstují kvůli nějakému hospodářskému užitku. V tomto se liší od domácích zvířat, která se chovají zejména pro potěšení. Hospodářským užitkem je nejčastěji myšlena nějaká komodita.

Jedná se například o vejce, tuk, maso, mléko, avšak mohou to být také rohy, kosti, přírodní chlupy, či vlákna a spousta dalšího.

Mezi nejvýznamnější hospodářská zvířata pro v České republice patří prasata, skot, ovce a drůbež.

Menší význam pak mají kupříkladu králíci, kozy, jelenovití, holubi a tak podobně. Velice významný u nás je pak také chov ryb pro maso. Sem patří například také ryby jako kapr obecný, amur bílý, pstruh duhový, tolstolobec pestrý, tolstolobik bílý a tak dále. Pokud jde dále o vejce, tak pro ně se v České republice chovají zejména slepice.

Menší význam pak mají v rámci produkce například japonské křepelky, perličky, pštrosi nebo holubi. Pokud se budeme bavit o mléku, tak v České republice je po něj chován především skot, kozy a ovce. Vlna je pak záležitostí výhradně ovcí, minoritně králíků a srstnatých plemen koz.

Pokud bychom měli zmínit chov pro kůži, tak se jedná určitě o prasata, skot, ovce, koně nebo kozy. Mezi hospodářská zvířata řadíme také bezobratlé živočichy. Jedná se zejména o včelu medonosnou, bource morušového a tak dále.

0

Kurník pro chov slepic

Slepice v domácím chovu potřebují samozřejmě pro svůj život nějaký kurník a výběh, přičemž tyto věci mají nemalé významy při chovu. V prvé řadě se tedy jedná o kurník, který slepice potřebují v rámci ochrany před větrem, nepříznivým počasím a v neposlední řadě také před šelmami, jako třeba kunami, tchoři a tak podobně.

Je obecně známé, že slepice snášejí poměrně špatně teplo, takže je velice důležitým faktorem to, aby se do kurníku dostalo pouze ranní slunce. Kurníky můžete postavit samozřejmě dřevěné nebo také zděné.

Je také velice dobré stěnky kurníku izolovat. Můžete tedy použít dvě vrstvy dřeva, přičemž mezi tyto vrstvy dáte nějaký izolační materiál. Toto izolační opatření zamezí přísunu extrémního horku nebo veliké zimy. Pokud jde o vnitřní stěny, tak ty můžete natřít například barvou, která se používá na beton.

Jde v konečném důsledku o to, aby tyto stěny byly co možná nejvíce hladké. Pokud by se tam totiž nacházeli nějaké dírky nebo spáry, tak by se v nich mohli vyskytovat různí cizopasníci a bakterie. Další důležitou věcí u kurníku je jeho prodyšnost. Musíte tedy nějakým způsobem zajistit větrání.

Toho můžete docílit například prostřednictvím dřevěných šoupátek v horní části a tak podobně. Dno kurníku by mělo být pokryté vrstvou ostrého písku a nařezanou slámou.

0

Chov krůt

Krůta domácí je hned po pštrosovi největším domestikovaným ptákem. Jsou samozřejmě domestikování z jejich divokých předků, přičemž současná moderní plemena jsou mnohem větší. Většina krůt, které jsou chované komerčně,mají peří bíle.

Existují však samozřejmě plemena, která mají své peří černé nebo bronzové. Krůty domácí se pak chovají zejména samozřejmě pro maso, které obsahuje opravdu veliké množství bílkovin a malé množství tuku. Pokud bychom se měli podívat do historie domestikování krůty, tak to bylo zahájeno zhruba před třemi tisíci let.

Domestikace probíhalo zejména na území Střední Ameriky a v jihozápadní části dnešních Spojených států amerických. Tenkrát byli krocani chování samozřejmě opět hlavně na maso, avšak využívaly se i další části. Například kosti byly vhodné pro výrobu nástrojů a zbraní, dále peří se využívalo pro tvorbu ozdobných věcí a samozřejmě se krocani používaly jako obětní zvířata pro bohy.

Do evropských zemí se krocan dostal poprvé zhruba v roce 1519, přičemž sem byl dovezený Španěly ze střední Ameriky. Pokud jde o chov krůt v České republice, tak například v roce 2004 ze bylo chováno něco kolem osmi set tisíc kusů krůt. Krůty se chovají především ve velkochovech, kde vykrmování probíhá na podestýlce v halách. Výkrm samic a samců bývá oddělený.

0

Chov prasat

Prase domácí je významným domácím zvířetem, které bylo vyšlechtěno z prasete divokého. Chováno je pak samozřejmě především kvůli masu. Pokud bychom se měli podívat do historie domestikace prasat, tak bychom museli zhruba devátého až sedmého tisíciletí před našim letopočtem.

V tomto období začala domestikace v několik centrech kultury, kterými byly například střední Evropa, Mezopotámie, jižní Čína a jihovýchodní Asie.

Na začátku se chovala prasata především v lesích, avšak díky škodlivosti v těchto oblastech se přešlo na chov v chlévech, což bylo zhruba někdy v osmnáctém století. Prasata byla krmena zejména zbytky z kuchyně, šrotem, žaludy, pomyjemi, kozím mlékem nebo mlátem.

Některé země chovají prasata v dnešní době takzvaně extenzivně, což znamená ve výběhu, který je většinou vybavený boudou, kalištěm a tak podobně. Také se chovají například v klasických stádech, která jsou hlídána pastevci. Takovéto chovy převládají například v jižní Itálii, ve Španělsku, v Maďarsku, na Balkáně a tak podobně.

Tento způsob se v současné době s trendem ekologického zemědělství prosazuje v dalších zemích západní Evropy, dokonce také v České republice. Tyto prasata, která jsou chována v ekologických chovech, mají mnohem chutnější maso, netrpí stresem, jsou zdravější a tak podobně.

V současné době v České republice chov prasat stále klesá, avšak stále jsou nejčastěji chovaným velkým hospodářským zvířetem.

0

Prodej králíků na chov

Králíci patří do čeledi zajícovitých, přičemž se jedná o malé savce, kterých existuje několik druhů. Nejznámějším druhem pak je určitě domestikovaný králík domácí. Jedná se vlastně o zdomácnělou formu divokého králíka. Chov králíků se datuje již od starého Říma, kdy tamější obyvatelé považovali králičí maso za pochoutku.

K velikému rozvoji chovatelství králíků pak došlo v Anglii zhruba na konci šestnáctého století. Králík je tedy domácím zvířetem, které můžeme v dnešní době chovat zejména pro maso. Králičí maso na rozdíl od masa jiných domácích zvířat obsahuje pouze minimální množství cholesterolu.

Existují také plemena, která jsou mírně zakrslá, přičemž tito jsou chováni jako domácí mazlíčci. Pokud bychom se měli bavit o chovu králíku v České republice, tak zde existuje několik typů chovů. Máme například takzvané velkochovy masných brojlerů, které slouží pro produkování masa. Dále máme velkochovy, které slouží pro chov králíků za účelem produkování vlny nebo kožešiny. Králík je také významným laboratorním zvířetem.

Králíci se pak dále chovají samozřejmě také v malochovech, přičemž zde se jedná klasicky o domácnosti, nejčastěji na vesnicích nebo v maloměstech. V různých podmínkách jsou králíci domácí krmeni různými způsoby, opět podle účelu, pro jaký jsou chováni.

Pokud jde o krmení králíků, tak podstatná část potravy by měla býti tvořena takzvanými objemnými krmivy, tedy třeba slámou nebo senem. Možné jsou také krmiva zelená, tedy například celer, brokolice, bazalka, kapusta, jitrocel, kopřiva a tak podobně.