Chov zvířat a poptávka v dnešní době

Měsíční archív: Duben 2014

0

Informace pro chov šnek africký

Šnekem africkým se obvykle označuje Oblovka žravá, což je plž žijící na pevnině, který se vyskytuje zejména v tropických lesích střední Afriky. Mezi jeho nejčastější složky potravy pak patří například spadané ovoce a shnilé listy.

Oblovku žravou řadíme k největším suchozemských plžům, přičemž, jejich ulita může dorůst i délky dvaceti centimetrů. V průměru však dosahuje zhruba dvanácti centimetrů. Pokud jde o váhu Oblovky, tak ta se pohybuje zhruba kolem sto padesáti gramů, přičemž maximum je cirka tři sta gramů.

Pokud jde o délku života, tak volně v přírodě se Oblovky dožívají zhruba pěti až sedmi let, v zajetí to pak může být až deset let. Oblovky jsou nejčastěji zbarveny do hnědé barvy, avšak odstíny mohou být různé. Zbarvení udávají podmínky, ve kterých se Oblovka vyskytuje a samozřejmě také potrava, kterou přijímá.

V dnešní době je tento druh stále častěji chován jako domácí mazlíček, přičemž pro chov je vhodné používat například plastový box nebo terárium. Na dno pak jako podestýlku můžete dát například listovou lesní hrabanku nebo kokosový lisovaný substrát. Další důležitou věcí pro Oblovku je pravidelný přísun vápníku, čehož docílíme například dodáním sépiové kosti, mletým dolomitem nebo mletým vápencem.

Pokud jde o krmení, tak se může používat většina druhů ovoce a zeleniny, dále třeba bylinky, jako jetel, jitrocel nebo pampeliška, dále také houby, krmení pro akvarijní rybky a tak podobně.

0

Chov včel

Včelařství je jedním z nejstarších oborů, kterými se kdy člověk zabýval. Chovají se pak zejména včely medonosné. Mezi produkty, které ze včel pocházejí, pak patří například med, propolis, vosk, včelí jed, mateří kašička a pyl. Další významnou věcí, které včely přinášejí, je pak samozřejmě také opylování rostlin v okolí úlů.

V České republice se lidé věnují tomuto oboru především v menším měřítku, kdy mají toto spíše jako koníček. Existují však samozřejmě také veliké včelí farmy.

Oproti jiným druhům hmyzu, který opyluje rostliny, mají včely jednu velikou výhodu. Jedná se o to, že zimu dokáže přečkat takřka celé včelstvo o počtu deseti až patnácti tisíc jedinců. U ostatních druhů tomu tak není, neboť většina v zimě pomře.

Včely tak mají hned na jaře k dispozici všechny své nenahraditelné opylovače, přičemž u ostatních druhů hmyzu se teprve zakládají nové generace. Pokud bychom se měli podívat na včelařství v České republice, tak například v roce 2003 se chovem včel zabývalo zhruba padesát tři tisíc včelařů.

V současné době se eviduje Český svaz včelařů něco kolem čtyřiceti šesti tisíc členů, což je zhruba devadesát osm procent všech včelařů v České republice. Tímto se vlastně řadíme ke státům se nejvyšší organizovaností v rámci chovatelství včel.

0

Chov drůbeže

U drůbeže domácí tradičně rozlišujeme vodní drůbež a hrabavou drůbež. Pokud bychom se měli první bavit o drůbeži hrabavé, tak sem tradičně zařazujeme krůty a kura domácího. Podle zoologických měřítek sem ale patří například i bažanti, pávi, perličky a další okrasní ptáci.

Ptáci z této čeledi se vyznačují několika charakteristickými rysy. Jedná se například o zobák, který mají krátký, silný a trošku zahnutý. Pak jsou to samozřejmě nohy, které jsou velice silné a uzpůsobené k hrabání. Hrabavá drůbež se pak živí hlavně zelenými částmi rostlin, semeny, hmyzem a tak podobně.

Peří ptáků z této čeledi je poměrně tuhé, přičemž jim chybí prachové peří. Jedná se pak také o nekrmivé ptáky, což znamená, že mláďata jsou krátce po narození samostatná a živí se sama. Dále máme drůbež vodní, kam patří například pro člověka významný zvířata jako husa domácí, kachna domácí a tak podobně.

Tito se vyznačují například tím, že jejich tři přední prsty běhánu jsou propojeny blánou uzpůsobenou k plavaní. Celkově je tělo uzpůsobena k životu jak na souši, tak také ve vodě. Celé tělo je kryté takzvaným obrysovým peřím, které je vodě odolné. Většina druhů drůbeže proběhla domestikací a je chována pro své produkty. Jedná se samozřejmě o maso, peří a tak podobně.

0

Co obnáší chov ovcí

Ovce jsou rodem malých přežvýkavců, přičemž se původně vyskytovaly pouze na severní polokouli. Vlivem člověka se pak ovce dostaly samozřejmě do všech koutů světa, a to včetně Nového Zélandu a Austrálie.

Ovce je velice oblíbené užitkové zvíře, které se často používá například také jako sekačka, neboť dokáže spást trávník tak, že nakonec vypadá jako čerstvě posekaný.

Ovcí existuje několik druhů, přičemž tím nejčastějším je pak samozřejmě domestikovaná ovce domácí.

Mezi další druhy pak patří ovce aljašská, , ovce sněžná, ovce krutorohá, ovce tlustorohá a ovce stepní. Jak již bylo řečeno, tím nejčastějším druhem je domestikovaná ovce domácí. Jedná se o zvíře, které je chované zejména pro mléko, maso a vlnu. Oproti skotu nejsou ovce toliko náročné, proto mohou být chovány také například v suchých nebo horských oblastech.

Pokud bychom se měli bavit o chovu ovcí v České republice, tak ten je zde rozšířený opravdu dlouhou dobu. Sukna z vlny ovcí, které se chovaly na našem území, byla velice pevná, avšak docela hrubá. Proto se dovážely hebčí a tenčí sukna až z Anglie. Na tomto tratil zejména v osmnáctém století stát, kdy se tyto sukna dovážela na výrobu vojenských uniforem ve válečných obdobích.

0

Domácí chov slepic

Slepice se chovají z několika důvodů, přičemž se jedná primárně o maso a o vejce. Slepice, které jsou chované primárně pro maso, jsou označovány jako takzvaní brojleři.

V současné době se odhaduje, že se celkově chová ve světě něco kolem dvaceti miliard brojlerů.

Tito brojleři jsou šlechtěni tak, aby při co nejmenší možné spotřebě krmiva nabírali co nejvíce svalové hmoty.

Brojleři se chovají na podestýlce například z rašeliny, slámy nebo z hoblin ve velikých halových systémech.

S tímto chovem jsou pak spojeny také některé problémy, neboť při takovém rychlém nárůstu svalové hmoty nejsou jejich nohy dostatečně silné, aby mohli celé tělo unést. Proto dochází k deformaci nohou, což do jisté míry znesnadňuje pohyb. Dále se slepice chovají pro vejce, přičemž se jim říká nosnice.

Tyto nosnice dokáží velice efektivně zhodnocovat krmení, přičemž v prvním snášecím cyklu nesou každý den v ideálním případě jedno vejce. Velice častý je pak klasický domácí chov slepic, při kterém je nutno slepicím vytvořit přirozené prostředí, které budou okupovat. Vhodná je pak například určitá podestýlka, otevřený kompost, travnatá plocha a tak podobně.

Kvalita domácích vajec je pak o sto procent vyšší než vejce z klecových velkochovů.

0

Chov pštrosů

Pštrosů existuje několik poddruhů, přičemž asi tím nejznámějším je pštros dvouprstý, který žije v Africe. Pštrosa poznáme samozřejmě podle svého typického vzhledu, dlouhých nohou, krku a schopnosti běžet rychlostí až sedmdesáti kilometrů v hodině. Jinak se samozřejmě jedná o nelétavého ptáka.

Jedná se největší žijící ptáky na světě, přičemž jsou také na celém světě chováni. Váha dospělého pštrosa se pohybuje zhruba od devadesáti do sto třiceti kilogramů, přičemž rekordní váhy samců se pohybuje až kolem sto padesáti kilogramů.

Pokud jde o výšku, tak samci mohou v době své největší výkonnosti, to jest mezi dvěma až čtyřmi roky, dosahovat bezmála tří metrů, samice pak zhruba dvou metrů. Dobu života mají pštrosi podobnou jako člověk, tedy něco kolem sedmdesáti pěti let.

Pštrosi jsou společenská zvířata, avšak například ve Velké Británii, ve Spojených státech amerických a v Austrálii jsou vedeni jako zvířata nebezpečná. Proběhlo již několik incidentů, kdy byl člověk napaden a zabit pštrosem. Jde zejména o to, že velicí samci mohou být docela agresivní a hlavně teritoriální, přičemž na protivníka útočí pomocí svých silných nohou.

V České republice probíhá chov pštrosů dvouprstých v několika zoologických zahradách. Jedná se o Zlín, Hodonín, Plzeň, Ostravu, Dvůr Králové, Brno a Prahu.

0

Chov bažantů

Bažantů existuje v dnešní době celkově jedenáct rodů, přičemž všichni patří do čeledi bažantovitých.

Pokud bychom se měli bavit o výskytu a původu, tak bažanti pocházejí z jihovýchodní Asie a Číny, přičemž odtud probíhalo šíření do západních zemí Malé Asie.

Na počátku prvního tisíciletí pak proběhlo šíření bažantů také do evropských států, kde se v současné době vyskytují v přírodě naprosto běžně a přirozeně.

Bažanti se vyskytují nejčastěji na krajích obdělávaných polí, na okraji lesů, které hraničí s loukami, na zaplavených územích a tak podobně. Některé druhy bažantů se pak dostali dokonce také například na Nový Zéland, do Austrálie, do Severní Ameriky, kde se také stali přirozenou součástí fauny. Česká republika nabízí celkově pět druhů bažantů, se kterými se můžeme setkat jak ve volné přírodě, tak ve voliérách.

Jedná se o druhy bažant obecný, bažant zlatý, bažant stříbrný, bažant královský a bažant diamantový. Bažanti mohou být vysocí až padesát centimetrů, přičemž výrazným prvkem jsou jejich až padesát centimetrů dlouhá ocasní pera. Je zde, jak všichni víme, tak takzvaná pohlavní dvoutvárnost, která je dosti výrazná.

Pokud jde o význam bažantů, tak od počátku věků jsou považováni za lovnou zvěř, kdy se loví především pro maso a dlouhá pera.

0

Chov kachen pro začátečníky

Kachen je poměrně veliké množství druhů, přičemž u nás v České republice je nejrozšířenějších druhem samozřejmě kachna domácí. Jedná se o domestikovaného ptáka, který je po celém světě chovaný pro peří, vejce a maso. Kachny se dají chovat několika způsoby. Tím nejpřirozenějším je samozřejmě chování kachen na vodních plochách, na zahradě a tak podobně.

Dalším způsobem je pak chov v halách na roštech. Jinak vodní plocha není samozřejmě u kachen žádnou podmínkou, doporučuje se v rámci spokojenosti kachen.

Od šedesátých let dvacátého století se kachny chovají v České republice zejména na rybnících společně s kapry, přičemž se jedná o takzvaná kaprokachní systém. Tento systém je výhodný oboustranně, přičemž kachny obohacují svým trusem a zbytkem krmiva vodu o živiny, které pak využívají kapři.

Přirozená potrava kachen je tvořena mikroorganismi, které získávají zejména z bahna, dále drobní živočichové, vodní rostliny, přijímají ale také kuchyňské zbytky, zrní, šrot, brambory a tak dále. Kvalita potravy nemusí být nijak valná, neboť kachny zkonzumují téměř všechno. Avšak nikdy jim nepředkládejte kvasící, zapařené nebo plesnivé krmivo, neboť toto je pro kachny již škodlivé. Na rozdíl například od pižmovek nebo hus se nedokáží kachny pást na trávě.

0

Kočky na prodej

Kočky patří, stejně jako psi, mezi nejoblíbenější domácí mazlíčky, přičemž se vyznačují oproti psům zejména svojí samostatností a menší náročností na chov. O kočky nebyla nikdy nouze a většinou se nehledí na to, jaký má kočka původ a tak podobně.

Tomu je tak zejména na vesnicích a menších městech, kde se koťata rodí neustále. Realita je pak bohužel taková, že ty koťata, která si někdo ze známých a tak podobně nevezme, tak jsou utracena, neboť se o ně nemá kdo starat.

Existuje také spousta inzertních serverů, kde se můžete podívat na nějakou nabídku koček. Jedním z nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším u nás je pak například inzertní server na adrese inzerce-kocek.cz. Kočky zde můžete hledat podle několika kritérií. Jedná se ohledání podle města, podle okresu, podle kraje a samozřejmě také podle plemena.

Můžete zvolit také systém pokročilejšího vyhledávaní, kde si můžete určit navíc ještě pohlaví kočky, jestli je s papíry nebo bez a tak podobně. U každého inzerátu pak samozřejmě v drtivé většině případů naleznete informace, fotografie a kontakt na danou osobu.

Můžete se pak také podívat na chovatelské stanice koček, kde najdete v drtivé většině případů konkrétní plemenné druhy.

0

Koně na prodej

Inzertních serverů, kde se můžete něco dozvědět o koních, případně pouvažovat o zakoupení nějakého koně. Jeden z největších takových serverů naleznete na internetové adrese equipmarket.eu. Na tomto serveru naleznete inzerci koní a služeb, které jsou s koňmi spojené.

Inzeráty zde může vkládat zdarma naprosto každý, přičemž u každého musí uvést poměrně detailní množství informací, aby pak měl hledající vyhledávání jednodušší a přehlednější. Aby byla zachována opravdu co nejvyšší kvalita, tak každý inzerát je před uveřejněním schvalován administrátorem.

Pokud vykazuje inzerát nějaké nedostatky, tak je smazán nebo dočasně zablokován. Jestliže se tedy podíváte na tyto oficiální stránky, tak v horní části naleznete hlavní menu rozdělené do několika rubrik. Jestliže se podíváte konkrétně na inzeráty, tak ty jsou zde rozdělené na Koně, Ustájení, Vybavení, Služby, Ježdění a výcvik a tak podobně.

Koně jsou zde pak dále rozděleni do dalších kategorií podle plemene. Jedná se například o teplokrevníky, chladnokrevníky, pony, araby, plnokrevníky a tak dále. Na stránkách se pak můžete dále dozvědět spoustu zajímavých informací o akcích spojených s koňmi, které se budou pořádat, můžete se mrknout do diskuze a zeptat se ostatních uživatelů na nějaké otázky, které vás zajímají a tak podobně.